TOSEI トスパック V392・V393・V381・V382・V380Gヒーター線 送料込

¥4,020

TOSEI製品 真空包装機トスパック卓上型V392, V381,V382,V380G 対応
*お使いの機種を必ずお確かめください!
真空包装をする際に、シール部分に熱を伝えるヒーター線の交換部品です。
交換についてご不明な場合は、お気楽にお問い合わせください。

説明

TOSEI製品 真空包装機トスパック卓上型V393,V392, V381,V382,V380G 対応

掲載ない部品も取り寄せ可能です!